This would also be a great spot for a top product pitch.
הערות ואזהרות


ראשית - כלל ההמלצות והמידע הנמצא באתר הינו בשלבי עריכה ואין להסתמך עליו בזמן טיול בשטח!


- חלקים רבים מהשביל חשופים לשמש. יש להצטייד בהתאם: היכנסו לקרוא על מה חשוב לקחת בתוך ערכת עזרה ראשונה.

- מי המעיינות לאורך המסלול אינם ראויים לשתייה.

- חלקים מהשביל (במיוחד אלו העוברים בשטח הבנוי בירושלים) לא בהכרח מסומנים עקב מעשי ונדליזם למיניהן, עובדה המקשה על המעקב אחר תוואי השביל. חלקי השביל הנמצאים בשטח פתוח מסומנים גם בסימון שבילים רגיל, והם מתוחזקים על ידי הוועדה לשבילי ישראל.
מומלץ לבדוק את האופציות השונות לגבי תכנון הטיול על גבי מפות שביל ישראל אשר מכילות את מסלול סובב ירושלים, או להיעזר במדריך שבילים ארוכים בישראל.

- חלק מתווי השביל עובר בירושלים המזרחית. זהו שטח רגיש מבחינה ביטחונית בכל ימות השנה ויש להישמע להנחיות גופי בטחון הפנים בעת תכנון וביצוע הטיול.

- חלק מהאתרים לאורך המסלול סגורים לקהל הרחב במועדים מסוימים. את שעות הביקור המוגדרות יש לברר מבעוד מועד. כמו כן הכניסה לחלק מהאתרים תלויה בתשלום דמי כניסה. ספונסרים

שביל ירושלים
ראשי    מסלול השביל    הערות ואזהרות    קישורים    אודות
מבית שביליסט